Türkçe Eğitim Programı

Anaokulumuzda Türkçe Eğitim Programını düzenlerken, öğrencilerin aktif olarak katılabileceği, merak duygularını uyandıracak ve güncel bilgileri barındıran yıllık planlar hazırlamaya özen gösteririz.

Bu programla hedefimiz öğrencilerin güçlü akademik donanımla bir üst kademeye geçmeleri, sosyal yönden uyumlu ve otokontrolü gelişmiş bireyler olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle; Davranış Becerileri ve Değerler Eğitimi Çalışmaları ile de topluluk içinde nasıl davranması gerektiğini bilecek, arkadaşlık ilişkileri güçlü, herkesçe kabul edilen evrensel değerleri önemseyen ve benimseyen bireyler yetiştirilmesini amaçlamaktayız.

Eğitim Programımızın içinde yer alan Sanat Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Değerler Eğitimi Çalışmaları, Davranış Becerileri Çalışmaları, Yaratıcı Düşünce Çalışmaları, Türkçe Dil Etkinlikleri, Fen ve Doğa Etkinlikleri, Alan Gezileri, Oyun Etkinlikleri ve Branş Dersleri ile de öğrencilerimizi kendi gelişim hızları içinde değerlendirmekteyiz.

Öğrencilerimiz 37 aydan itibaren kendi gelişim süreçleri ve hızları göz önünde bulundurularak eğitim hayatlarına başlarlar. 49 aydan itibaren de bir üst kademenin temellerini oluşturacak akademik bilgilerin yanı sıra sosyal bilgi ve beceriler ile de eğitimlerine devam ederler. Böylece her öğrencimizin eşit seviyede bir üst gruba geçmesini sağlamaktayız.

Öğrencilerimize sadece bilgi yüklemek yerine, onlara bilgiye ulaşabilecekleri yolları göstermek, meraklı, yaratıcı, öğrendiklerini uygulayabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir. Bu hedefleri gerçekleştirmede oyun eğitim programımız için çok önemli ve vazgeçilmez bir yöntemdir. Öğrencilerimiz oyun oynarken hem sosyalleşir hem de bilişsel anlamda gelişirler.

Öğrencilerimizin ilgisini yapılacak etkinliğe çekmek için zengin uyarıcılar kullanılır. Sınıflarımızda bulunan Smart Board’lar ile tüm öğrencilerimizin derslere aktif katılımını sağlamaktayız. Ayrıca eğitim kadromuzun geliştirdiği özgün çalışmalar ve eğitim materyalleriyle öğrenmeyi de pekiştirmekteyiz.

Etkin Resim

Etkin Resim

Etkin Resim

Etkin Resim

Etkin Resim

Etkin Resim