Rehberlik

Anaokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak amacımız; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal-duygusal, psiko-motor ve dil gelişimlerini takip ederek gelişimsel ve önleyici rehberlik hizmetleri sunabilmek ve bu amaç doğrultusunda da öğretmenlerimiz ile birlikte ortak çalışmalar yapmaktır.

Öğrencilere Yönelik Çalışmalar:

Öğrenci görüşmeleri: Öğrencilerin yaşıtlarına göre gelişimlerinin takip edilmesi amacıyla bireysel görüşmeler yapmaktayız. Belirlenen ihtiyaçlar ( dikkat çalışmaları, el- göz koordinasyonu, problem çözme becerileri, iletişim becerileri) doğrultusunda öğrencilerimizi desteklemekteyiz. Öğrenci görüşmelerimiz 60-66 ay grubundaki öğrenciler ile bireysel olarak yapılmakla birlikte,37-48 ve 49-60 ay grubundaki öğrenciler ile de bu görüşmeler küçük gruplar şeklinde olmaktadır.

Sınıf ortamında etkinlik ve serbest zaman gözlemleri: Öğrencileri tanımak için belirli zamanlarda sınıf ortamında yapılan çalışmaların ve oyun saatlerinin rehber öğretmen tarafından gözlemlenmesini içermektedir. Her yaş grubunda yapılan sınıf gözlemleri ile öğrencilerin doğal ortamlarında ve grup içinde sosyal çevreleri içinde gözlemlenerek onları tanımayı amaçlamaktayız. Ayrıca belli aralıklarla sınıf ortamında rehber öğretmen tarafından duyguları ifade etme çalışmaları, yaratıcılık çalışmaları ve iletişim becerileri etkinlikleri yapılmaktadır. Yine rehber öğretmenimiz gözetiminde 37-48 ve 49-60 ay gruplarında duygularını fark edebilme ve sosyal becerileri geliştirme çalışmaları, 60-66 ay grubunda ise bu çalışmaların yanı sıra görsel ve işitsel algı çalışmaları ile birlikte yaratıcılık çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencinin okula uyumu: Oryantasyon sürecinde öğrencilerin okula olan uyumlarının gerçekleşmesi adına öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları kapsamaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar:

Görüşmeler: Düzenli olarak yapılan öğretmen görüşmelerinde öğrenciler ile yapılan bireysel görüşmeler ve sınıf içindeki gözlemler sonucu elde edilen bilgiler paylaşılmakta ve bu görüşmelerimizde her öğrenci ile ilgili ortak bir tutumun belirlenmesi sağlanmakta ve gelişiminin olumlu yönleri ortaya çıkarılmaktadır. Seminerler: İhtiyaç duyulan konulara ilişkin öğretmenler ile yapılan paylaşımlardır. Bu paylaşımlar davranış yönetimi, gelişimsel özellikler, iletişim becerileri konularında olabilmekte ve bu seminerler sonucunda da öğretmenlerimizin bu konularda beslenmeleri sağlanmaktadır.

Velilere Yönelik Çalışmalar:

Veli görüşmeleri: Sene başında yaptığımız tanışma görüşmelerinin yanı sıra, süreç içinde velilerimizin ihtiyaç duyduğu ya da Rehberlik Birimi’mizin gerekli gördüğü durumlarda randevu sistemi ile velilerimiz ile görüşmelerimiz olmaktadır.

Bültenler: Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak anne babaları bilgilendirmeye yönelik olarak hazırladığımız çalışmalardır.

Bu çalışmalar ile birlikte, ayrıca hazırlık grubu öğrencilerimizin okula hazır bulunuşluklarını takip etmek ve belirlemek amacıyla yapılan gözlemlerin sonuçlarını ve dosyalarını eğitim dönemi sonunda okulumuzun ilkokul Rehberlik Birimine iletmektedir. Bu sayede, anaokulu ve ilkokul rehber öğretmenlerimiz işbirliği içerisinde çalışmakta ve geçmiş gözlemleri de esas alarak öğrencilerimizin gelişimlerini daha iyi takip edebilmektedirler.